Auktorisation

Vi erbjuder kvalitativa tjänster inom redovisning och rådgivning och vi stöttar även upp företagare med engångs- eller årskontroller av sin redovisning.

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter via branschförbundet SRF konsulterna. För att kunna bli auktoriserad redovisningskonsult behövs en ekonomisk utbildning om minst två år samt minst tre års praktiskt arbete inom området. När dessa krav är uppfyllda avläggs en examen hos SRF konsulterna som vid godkänt resultat genererar ett certifikat med titeln auktoriserad redovisningskonsult som är giltig i tre år.

Som auktoriserad redovisningskonsult genomgår man minst vart sjätte år en kvalitetsuppföljning där redovisningskonsultens arbete blir kvalitetsmässigt granskat av SRF konsulterna. Kvalitetsuppföljningen innefattas av tystnadsplikt och sekretess. Under varje certifikatperiod krävs det att redovisningskonsulten utbildar sig med minst 60 timmar fördelat på redovisning och skatteområdet. Utbildningarna ska vara validerade och godkända av SRF konsulterna.

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult innebär att kunden får sin redovisning upprättad med kvalitet. Det sker i form av exempelvis rimlighetsbedömningar, uppföljningar och avstämda rapporter.

Som auktoriserade redovisningskonsulter kan vi erbjuda våra kunder kvalitetsdokumentet Rapport om årsbokslut/årsredovisning. Rapporten är ett kvitto på att redovisningen håller hög kvalitet och kan med fördel visas upp för exempelvis banker eller andra institutioner i olika förhandlingssammanhang.

© UPPHOVSRÄTT 2020 JONSSONGARCIA EKONOMI. SIDAN ÄR SKAPAD AV VIGGEBY DATA