TJÄNSTER

Vi erbjuder kvalitativa tjänster inom redovisning och rådgivning och vi stöttar även upp företagare med engångs- eller årskontroller av sin redovisning.

redovisning

Vi erbjuder tjänster som exempelvis bokföring, fakturering, betalningar, avstämningar, löneadministration, kontroller, olika former av budgetar och rapporter

Bokslut / årsredo-visningar

Vi utför utredningar inför bokslut, bokslut med avstämda bilagor, årsredovisningar och rapport om årsredovisning

deklarationer

Vi upprättar alla former av bolagsdeklarationer samt privata deklarationer med eventuella bilagor

rådgivning / support

Vi är behjälpliga med rådgivning inom redovisning, skatt och ekonomistyrning. Vi erbjuder support och utbildning inom redovisning

© UPPHOVSRÄTT 2020 JONSSONGARCIA EKONOMI. SIDAN ÄR SKAPAD AV VIGGEBY DATA