Tjänster_old

Redovisning
Vi erbjuder tjänster som exempelvis bokföring, fakturering, betalningar, avstämningar, löneadministration, kontroller, olika former av budgetar och rapporter
Bokslut och årsredovisningar
Vi utför utredningar inför bokslut, bokslut med avstämda bilagor, årsredovisningar och rapport om årsredovisning
Deklarationer
Vi upprättar alla former av bolagsdeklarationer samt privata deklarationer med eventuella bilagor
Rådgivning, support
Vi är behjälpliga med rådgivning inom våra kompetensområden och vi har tillgång till abonnemang med informations- och frågeservice. Vi ger support och utbildning inom redovisning och bokslut.